SBĚRATEL | Dílo Stanislava Libenského vychází na poštovní známce
OCEŇOVÁNÍ SBÍREK PRÁVNICKÉ RADY JAK ZAČÍT SBÍRAT

Dílo Stanislava Libenského vychází na poštovní známce

Poctu výtvarníkovi, sochaři a světoznámému skláři Stanislavu Libeňskému (1921 - 2002) vzdává Česká pošta novou poštovní známkou s vyobrazením jeho “Otisku velkého anděla” z let 1998 / 99. Dílo, které se dnes nachází v soukromé sbírce, převedl do formátu poštovní známky výtvarník Otakar Karlas. Známka má nominální hodnotu 27 Kč.

libesnyk singl

Práce Stanislava Libenského je neodmyslitelně spjata s  jeho spolupracovnicí a partnerkou Jaroslavou Brychtovou (která je vyobrazena na FDC, jež vydání poštovní známky provází). Oba se soustředěně věnovali možnostem uměleckého zhodnocení technologie taveného skla. Byli v tomto směru průkopníky, a to jak po stránce technické, tak umělecké.

Jak přesně stojí v jeho profilu na české Wikipedii, „Stanislav Libenský přispěl výrazným osobním vkladem k formování vývoje moderního uměleckého skla a měl velký podíl na tom, že tzv. skleněná plastika patří v současnosti k nejznámějším reprezentantům českého výtvarného umění v zahraničí.“

libenský fdc

Díky umělecké odvaze Stanislava Libenského se první komorní plastiky postupně proměnily v rozměrná díla, která v pravém slova smyslu překvapila svět. Na světové výstavě Expo 58 v Bruselu získali Grand Prix (velká cena) za objekt s barevnými zoomorfními kameny, obdiv statisíců diváků vyvolaly rovněž jejich exponáty při světových výstavách v Montrealu v r. 1967, v Ósace (1970) a na pozdějších akcích tohoto typu. Monumentální realizace přispěly k velkorysému pojetí jejich autorské tvorby, která byla zastoupena na bezpočtu výstav po celém světě.

Velice brzy začala rovněž spolupráce Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové s architekty. Z mnoha příkladů lze uvést v tomto ohledu alespoň dvě velice výmluvné a zdánlivě protikladné realizace: na jedné straně sedmimetrová okna v středověké kapli v chrámu sv. Víta v Praze (1964–1968), na druhé straně „roj meteorů“ z taveného křišťálu na betonovém nosném válci avantgardní a vpravdě průkopnické stavby televizního vysílače Ještěd v Liberci (1973–1975). Seznam všech uměleckých prací pro architekturu by byl hodně dlouhý a zahrnoval by realizace nejenom v České republice a v Evropě, ale také ve Spojených státech, Japonsku a jinde. Samostatně se Stanislav Libenský zapsal do historie architektury svým unikátním výtvarným řešením pláště budovy Nové scény Národního divadla v Praze (1982–1983), kdy navrhl obložení ze zvukotěsných skleněných tvárnic.

Naposledy se mohli s dílem Stanislava Libenského setkat jeho obdivovatelé letos v pražském centru umění DOX na výstavě “Chihuly – Libenský – Brychtová”.

Současně se známkou věnovanou Stanislavu Libenskému vydává Česká pošta v rámci série “Umělecká díla na známkách” poštovní známku s motivem obrazu “Ptáci na jevišti” věnovanou výtvarníkovi Vladimíru Komárkovi (rytina Miloš Ondráček, nominální hodnota 33 Kč) a vlámskému rytci Paulu Pontiovi (nominální hodnota 41 Kč, rytec Martin Srb).

ptáci

 

paulaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve stejný den vychází také poštovní známka a aršík s podobiznou prvního československého presidenta T. G. Masaryka (nominální hodnota A /19,- Kč, autor Zdeněk Netopil, rytec Miloš Ondráček).

masaryk

 

 

 

 

 

 

JJ, Wikipedia, Česká pošta, foto: Česká pošta, exponet-blog.cz