SBĚRATEL | Dopisnice věnovaná nejvyšším světovým oceněním pro české poštovní známky bude mít premiéru na jarním veletrhu Sběratel
OCEŇOVÁNÍ SBÍREK PRÁVNICKÉ RADY JAK ZAČÍT SBÍRAT

Dopisnice věnovaná nejvyšším světovým oceněním pro české poštovní známky bude mít premiéru na jarním veletrhu Sběratel

Pro vydání je využita speciální nově vydaná dopisnice pro přítisky s natištěnou písmenovou známkou „E“ s motivem detailu z obrazu Alfonse Muchy: Salon des Cent: 20th Exhibition.

ČP dopisnice známková tvroba

Levá část dopisnice představuje dvě nejvyšší ocenění pro české známky za rok 2018: 1. cenu za nejlépe vyhotovenou poštovní známku na světě (ocelotisk z plochých desek) za emisi Jaroslava Pešicová (1935-2015): Vítěz od rytce Václava Fajta a 1. cenu za nejlépe vyhotovenou poštovní známku na světě (ofset) za emisi Taras Kuščynskyj (1932-1983): Schoulená.

Autorem grafické úpravy přítisku je Tomáš Říha.

Známka s písmenem „E“ odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – evropské země dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – k datu vydání ve výši 39 Kč. Prodejní cena jedné dopisnice bez razítka činí 44 Kč a s jedním denním razítkem 45 Kč.

Podpis výtvarníka Tomáše Říhy, tvůrce grafické úpravy přítisku nové, dvojjazyčné, dopisnice OCENĚNÉ ZNÁMKY, na které se poprvé objevuje nové logo oddělení známkové tvorby České pošty, bude možné na veletrhu získat v sobotu od 11:00 do 12:00 hod.

JJ, foto: Tomáš Říha