SBĚRATEL | V Národním muzeu se otevřela expozice minerálů, je nejstarší v celém muzeu a čítá na 100.000 evidovaných položek
index HAVE POST