SBĚRATEL | Jukebox zahájil své tažení po barech a diskotékách v roce 1889
index HAVE POST