SBĚRATEL | Info a ceník pro vystavovatele

Sběratel.info

Největší sběratelský veletrh ve střední
a východní Evropě

6.- 7. září 2019 (pá-so), Výstaviště PVA EXPO PRAHA, otevírací doba: pátek 10 – 18 | sobota 10 – 17
Pro obchodníky již ve čtvrtek (5.9.) od 16 do 19 h a v pátek (6.9.) od 9 h

Info a ceník pro vystavovatele


Ceny stánků
a výstavní plochy

Ceny inzerce
v katalogu

Ceny internetové
reklamy

Efektivní promo
přímo na veletrhu

Trezory

Přihláška
k účasti

Informace pro vystavovatele

Datum konání: 6. – 7. září 2019
pátek – sobota
5. září – odpoledne pro obchodníky (16 – 19h)
Místo: PVA EXPO PRAHA – Letňany
Beranových 667
Praha 9
Praha – PVA EXPO PRAHA – LetňanyGPS:
Loc: 50°7’46.54″N,14°30’51.48″E
Přístup vystavovatelů do hal: 5. 9.       14.00 – 20.00 hodin
6. 9.       7.00 – 19.00 hodin
7. 9.       8.30 – 19.00 hodin
Otevírací hodiny pro veřejnost: 6. 9.       10.00 – 18.00 hodin
7. 9.        10.00 – 17.00 hodin
Pro obchodníky 7.9. již od 09.00 hodin
Vstupné proveřejnost: Denní 80,- Kč
Pro obchodníky 500,- Kč
Mládež do 18 let a ženy vstup zdarma.
Výstavní plocha: brutto 4.000 m2
Montáž: 5. 9. od 8.00 – 21.00 hodin (pouze montážní firmy)
Demontáž: 7. 9. od 18.00 – 23.00 hodin (pouze montážní firmy)
Pořadatel: Double Impact s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00
Praha 5
Platební podmínky: Vystavovatel je povinen zaplatit nájemné za stánek, plochu nebo stůl do data vyznačeného na faktuře. Nejpozději měsíc před veletrhem zasílá pořadatel vystavovateli plánek výstavní plochy, avšak pouze v případě, že vystavovatel již uhradil fakturu.
Registrace vystavovatelů: Všichni vystavovatelé jsou povinni registrovat se na vedení veletrhu. Registrační místo bude umístěno ve vstupní hale (Foyer) – na přiloženém plánku označeno Management – a bude v provozu po celou dobu montáže, konání výstavy a demontáže. Vystavovatelé se mohou registrovat již 5. 9. od 14.00 – 20.00 hodin nebo 6. 9. od 7.00 – 10.00 hodin. Při registraci vystavovatelé zároveň obdrží vystavovatelské průkazy. Výjimečně zde mohou zaplatit v hotovosti za pronájem stánku nebo stolu, neučiní-li tak na základě zaslané faktury. Bez uhrazeného nájmu nebude přidělena prodejní plocha.
Stánky a stoly si mohou vystavovatelé aranžovat od 6. 9. od 14.00 hodin.Stánky a stoly musí mít připraveny k prodeji nejpozději 6. 9. v 10.00 hodin.Po celou dobu akce musí vystavovatel zajistit obsluhu na svém stánku nebo stolu.
Od pořadatele obdrží: * vystavovatelské průkazy zdarma – jeden na 3 m2 stánku nebo 2 bm stolu. Kdo vystavuje na 1 bm stolu má nárok najeden průkaz. Další vystavovatelské průkazy lze dokoupit – jeden za 300 Kč (včetně 21% DPH).* katalog zdarma
Propagace veletrhu: Pořadatel k veletrhu vydá plakát o velikosti A3 a prospekty zvoucí návštěvníky. Tyto propagační předměty si vystavovatelé mohou zdarma objednat pro své partnery. Pořadatel připravuje pro veletrh kompletní reklamní kampaň. Pro nábor návštěvníků budou využity i sběratelské a odborné časopisy. Navíc budou o veletrhu podrobně informováni sběratelé v zahraničních sběratelských časopisech.V cenách za pronájem ploch, stánků a stolů je za každý m2 zahrnut příspěvek ve výši 150,- Kč na propagaci veletrhu v ČR i v zahraničí.Použití loga veletrhu vystavovatelem na předmětech,které budou na veletrhu prodávat, podléhá souhlasu pořadatele veletrhu.
Tiskové středisko: se bude nacházet v blízkosti managementu
Vjezd osobních aut na Výstaviště: Vjezd hlavní branou na vyhrazené parkoviště bude zpoplatněn 150 Kč za každé auto i vjezd. Vystavovatelé si mohou zakoupit vjezdovou kartu za 245,- Kč / den, s níž není vjezd automobilu do areálu omezen. Noční parkování v areálu je zakázáno.
Vlastní osvětlení: Vystavovatel, který si přinese vlastní osvětlení k pronajatému stolu, je povinen nahlásit předem organizátorům spotřebu el. energie, popř. příkon osvětlovací aparatury. Je velké nebezpečí přetížení el. rozvodů a tím i následného požáru. Spotřeba el. energie z vlastních zdrojů bude zpoplatněna.
Pojištění: Vystavovatel může uzavřít na své zboží pojištění u pojišťovny přes elektronický formulář, který vyplní na místě. Exponáty, které chce vystavovatel pojistit musí být s certifikátem o jejich hodnotě.
Občerstvení: Restaurace a kavárna se nachází přímo v areálu výstaviště.

plánek PVA

Užitečné adresy / Useful addresses / Wichtige Addressen

Organizátor / Organizer / Veranstalter: Double Impact s.r.o.
V Zářezu 902/4 CZ-158 00
Praha 5
Vedoucí veletrhu / Manager of the fair / Projektleiter: Jindřich Jirásek
e-mail: jirasek.jindrich@sberatel.info
Petr Jirásek
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info
Výstavba stánků a stolů / Setting-up / Messeaufbau: Petr Jirásek
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info
Propagace, katalog / Publicity, catalogue / Werbung, Katalog: Jindřich Jirásek
e-mail: jirasek.jindrich@sberatel.info
Služby / Services / Dienstleistungen: Petr Jirásek
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info
Policie / Police / Polizei: tel.: 158
Záchranná služba / Ambulance / Rettungsdienst:

tel.: 155
První pomoc se nachází také na výstavišti u vedení veletrhu / Ambulance is also at the fairground near by the management / Rettungsdienst auch auf dem Messegelände in der nähe vom Management

Taxi: Speed cars: 224 234 234