Sběratel.info

The largest collector Home fair in Central
and Eastern Europe

September 6 to 7, 2024, Fairground PVA EXPO PRAHA

Opening hours: Fri 10 a.m. – 6 p.m. | Sat 10 a.m. – 4 p.m.
For specialist buyers already on Thursday 5th from 4 p.m. to 7 p.m. and on Friday 6th from 9 a.m.

Mimořádná nabídka nejenom pro notafiliky

Muzeum cenných papírů, nadační fond vydalo ke 30. výročí měnové odluky ve spolupráci s Českou národní bankou pamětní album s dvěma grafickými listy, které obsahují novotisky (reprinty) artefaktů používaných při měnové odluce v roce 1993.

První grafický list obsahuje pokladní potvrzenky vydané 1.2.1993 za účelem rezervy pro výměnu většího množství bankovek k okolkování. Poukázky tehdy vytiskla tiskárna cenin Victoria Security Printing, a.s. v nominále 2.000 Kčs a 5.000 Kčs. Připravována byla i hodnota 1.000 Kčs, ale ta nebyla nikdy dokončena.

Novotisk je proveden z původně dochovaných tiskových podkladů a je vytištěn v originálních barvách stejnou tiskovou technikou tj. ofsetem. Novotisk provedla Státní tiskárna cenin, s.p. na odlišný papír o gramáži 140g/m2.

Druhý grafický list obsahuje novotisk všech verzí tehdy připravovaných bankovkových kolků. Grafický list obsahuje unikátní nerealizované rytiny kolků na bankovky o hodnotách 10 Kčs, 20 Kčs a 50 Kčs a dále realizované verze 100 Kčs, 500 Kčs a 1.000 Kčs lepené a současně 1.000 Kčs kolek ve verzi tištěné přímo na hotové archy v Praze. Zde jde mj. o stejnou rytinu, jako byla použita pro pamětní bankovku 1.000 Kč s přítiskem ke 30. výročí ČNB vydanou v roce 2023.

Všechny rytiny kolků jsou tištěny původní tiskovou technikou, tedy hlubotiskem na karton 280g/m2. Tisk novotisků opět provedla Státní tiskárna cenin, s.p.

Formát grafických listů je 204×290 mm a celé album je o rozměrech 212×307 mm.

Alba jsou vydána v limitovaném nákladu pouhých 500 ks.

Cena alba: 2.000,- Kč

Muzeum cenných papírů, nadační fond