Sběratel.info

SBĚRATEL

Jarní veletrh sběratelství

21. a 22. března 2025, hotel Olympik Congress Praha****

Otevírací doba: pátek 10 – 18 | sobota 10 – 14

Zajímavosti na veletrhu

2022

Sběratelský přítiskový arch „Jawa 250 / 559 „panelka““- 60 let“

Pamětní arch vydaný u České pošty tvoří devět poštovních známek s nominále „A“. Autorem kresby motocyklu na přítiskovém kuponu, stejně jako poštovní známky je výtvarník Petr Ptáček. Ten bude mít na veletrhu Sběratel autogramiádu v pátek 25. 3. od 15:00 hod.

Jawa 250 typ 559 lidově nazývaná „panelka“ se vyráběla v letech 1962–1974. Jejím předchůdcem byl model Jawa 250/353 tzv. „kývačka“. Název panelka vznikl podle horní masky předního světla táhnoucí se až ke konci řídítek s oválným tachometrem místo kruhového u kývačky.

Rolls-Royce Phantom III ze Zlaté sbírky Václava Zapadlíka

Rolls-Royce Phantom III se vyráběl v letech 1936 až 1939  a celkově bylo vyprodukováno 737 vozů. Phantom III je také poslední model, na jehož vývoji se přímo podílel zakladatel značky Henry Royce. Ve své době se jednalo o nejdražší automobil na britském trhu. Rolls-Royce Phantom III hrál rovněž důležitou roli v Bondovce „Goldfinger” z roku 1964.

Rolls-Royce Phantom III se objevil v roce 2012 také na poštovní známce České pošty, jež byla součástí známkového sešitku „Světová auta“.

Autorem sběratelské bankovky je opět přední světový tvůrce fantaskních bankovek Matej Gábriš.

Výtvarník Jiří Rameš na veletrhu Sběratel

Česká pošta bude na své příležitostné přepážce prodávat poštovní známku s modelem sportovního vozu Wikov 7/28. V pátek 25. 3. od 12:30 hod. pak budou moci návštěvníci veletrhu získat podpis od jejího tvůrce, známého automobilového výtvarníka, Jiřího Rameše.

Premiéra série vlastních známek s motivy dinosaurů “Pravěk v Čechách” a příležitostná přepážka České pošty s poštovním razítkem s motivem jediného českého dinosaura s názvem „Burianosaurus augustai“

Přepážku najdete u expozice společnosti Odborné společnosti FAUNA – FLORA při Svazu českých filatelistů, u které bude také možné vlastní poštovní známky s motivem dinosaurů koupit.

Unikátní sešitek vlastních známek Pravěk v Čechách je nejobsažnějším filatelistickým počinem za dobu existence Československa i České republiky. Na osmi známkách, které ukazují konkrétní prehistorická zvířata, která žila v našich zeměpisných šířkách, se podílelo celkem pět autorů.  

Sešitek je rozdělen na čtyři období – od pravěku po čtvrtohory a ukazuje, jak se v naší české a moravské kotlině měnilo podnebí a tím samozřejmě i přírodní podmínky – od teplých mělkých moří přes chladnou a větrnou tundru, od teplých savan po bažinatou krajinu.

V sobotu 26. 3. od 12:00 do 15:00 můžete na veletrhu získat podpis výtvarníků, kteří se na vzniku sešitku podíleli. Kromě Petra Modlitby přislíbili účast všichni, kdo pravěk na známky převedli.

Microbrachis pelikani, který je dílem výtvarníka Vladimíra Rimbaly,  je vyhynulý rod lepospondylního obojživelníka, žijícího v období pozdního karbonu (asi před 307 až 302 miliony let ) na území nynější České republiky. Konkrétní lokalita je  z Nýřan u Plzně.  Šlo o „mlokovitého“ tvora o délce cca 15 cm. Motivem jeho druhé známky je pak dicranurus montrosus, druh trilobita z období devonu z  lokality Dvorecko-prokopské vápence.

Jiří Svoboda  je autorem rekonstrukce podoby prvního českého dinosaura s názvem  burianosaurus augustai, který se objevuje také na příležitostném poštovním razítku, jež bude k dispozici pouze na veletrhu. 

Druh menšího ornitopodního dinosaura žil na našem území v období rané pozdní křídy, cca před 94 miliony lety. Byl popsán na základě objevu stehenní kosti a dalších fragmentů nedaleko obce  Mezholezy u Kutné Hory. Jeho latinský název vzdává hold fenomenálnímu malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi a  významnému českému popularizátoru vědy o paleontologii, prof. RNDr. Zdeňku Augustovi. 

Mammites nodosoides amonit ( hlavonožec ), rovněž od Jiřího Svobody, žil v druhohorních mořích na území nynější ČR před cca 92 milion lety. Obraz je podle nálezů z lokality Hředle u Třeboce na Rakovnicku. 

Jiří (George) Teichmann se ve známkovém sešitku představuje kresbou mohutného  pleistocénského chobotnatce s názvem mammuthus primigenius.Nálezy mamutů jsou známé z celého zemí Čech a Moravy. 

Gomphotherium angustidens, které do podoby poštovní známky převedl výtvarník  Arnošt Hanák bylo nalezeno společně s chobotnatcem Deinotheriem v lokalitě ve Františkových Lázních. 

Petr Modlitba je autorem motivu stzv. srstnatým nosorožcem Coelodonta antiquitatis, žijícím  na území většiny Evropy a severní části Asie v období před 50 – 12 tisíci lety,Toto mohutné zvíře se běžně vyskytovalo i u nás, o čemž svědčí četné nálezy kostí. Druhá známka Petra Modlitby,přibližuje šavlozubou šelmu Homotherium moravicum, jejíž pozůstatky v podobě kostí nalézáme v moravských jeskynních. Žila v posledním období doby ledové mezi 120 až 12 tisíci lety a bývala nebezpečná i našemu pravěkému lidskému předkovi. 

Bezplatné oceňování sběratelských předmětů

Na veletrhu si můžete nechat bezplatně ocenit vlastní donesené sběratelské předměty. Kapacity z různých sběratelských oborů vám pomohou s určením ceny předmětů ve vaší sbírce. Sbírky také můžete přímo nabídnout k prodeji přítomným prodejcům a aukčním domům.

Svaz českých filatelistů
Oceňování a poradenství v oblasti filatelie. Neleží Vám doma v šuplíku modrý Mauritius?
www.informace-scf.cz

Česká numismatická společnost
Bezplatné oceňování a poradenství v oblasti současných i historických mincí, medailí a bankovek.
www.numismatici.cz

Antik Kureš
Bezplatné oceňování a posuzování starožitností a uměleckých děl.
www.antik-kures.cz

Klub sběratelů autogramů
Pokud máte doma autogram někoho slavného a nejste si jisti jeho pravostí, nebo chcete určit jeho přibližnou cenu, navštivte expozici Klubu sběratelů autogramů. Poradenskou službu zde bude zajišťovat jeho předseda Martin Pros a jeho kolegové.
www.autogram.info

Klub sběratelů kuriozit
Největší celostátní klub sběratelů, který se zaměřuje na netradiční sběratelské obory. Sem zamiřte se všemi sběratelskými předměty, které nejsou mince, medaile, akcie, telefonní karty ani poštovní známky.
www.sberatel-ksk.cz

Muzeum cenných papírů
Poradí a ohodnotí vše z oblasti cenných papírů, tedy především akcie a další skripofilie (historické akcie, ceniny a další staré listiny).
www.das-mcp.cz/muzeum