Sběratel.info

Největší sběratelský veletrh ve střední
a východní Evropě

6.- 7. září 2024 (pá-so), Výstaviště PVA EXPO PRAHA, otevírací doba: pátek 10 – 18 | sobota 10 – 16
Pro obchodníky již ve čtvrtek (7.9.) od 16 do 19 h a v pátek (8.9.) od 9 h

Doprovodný program 2012

Čtvrtek 6. 9.

Slavná americká značka na české dopisnici.

15:00 – Křest nové dopisnice věnované Harley-Davidson Clubu Praha za účasti jeho vedení a autora kresby Václava Zapadlíka, foyer

14:00 – Slavnostní odhalení a zahájení aukce zlaté kilové medaile Zlatá bula sicilská. Výtěžek dražby bude věnován Ústavu pro péči o matku a dítě na zakoupení speciálního dýchacího přístroje pro předčasně narozené děti, stánek Národní Pokladnice č. 215

Čtyřlístek se dočkal vlastní mince

16:30 – Představení unikátní mince s hrdiny komiksu Čtyřlístek, která vyšla v Holansku a je oficiálním platidlem Cookových ostrovů. Mince vyšla v limitovaném nákladu a bude k dispozici pouze na veletrhu Sběratel, stánek firmy Numiscollect, č. 406

+ možnost získat příležitostné razítko „15 let veletrhu Sběratel“, stánek České pošty č. 115

pátek 7. 9.

13:30 – Křest známkového aršíku „Krása orchidejí“ za účasti jeho výtvarníků Libuše a Jaromíra Knotkových, rytce Martina Srba, předsedy České orchidejářské společnosti Eduarda Ondráčka a Karla Kratochvíla, jednatele společnosti, jehož orchideje „stály“ tvůrcům aršíku vzorem, oddechová zóna před expozicí České pošty č. 115

15:00 – Křest známkového sešitku „Světová auta“ za přítomnosti jeho autora Václava Zapadlíka, foyer

Sběratel má vlastní známku

16:30 – Křest prvních známek s vlastním motivem zadavatele, mezi kterými je také první oficiální známka veletrhu Sběratel. Představen bude také princip, na kterém nová služba, kterou na podzim začne Česká pošta nabízet veřejnosti, bude fungovat.
Stánek časopisu Filatelie č. 121

+ možnost získat příležitostné razítko „Maestro Václav Zapadlík na Sběrateli“,
stánek České pošty č. 115

sobota 8. 9.

Po celou dobu veletrhu

ANDĚL – SBĚRATEL – SPASITEL – unikátní výstava pohlednic a rytin s tématikou svatých obrázku. Po celou dobu veletrhu bude přítomna kurátorka výstavy Eva Charvátová – Comperti, foyer

Sokolské medaile – výstava České numismatické společnosti u příležitosti 150 let založení Sokola a vydání publikace Sokolské účelové známky. Autor Ing. Emil Novák, stánek ČNS č. 122

Ohlasy z Monte Carla – po úspěšném prosincové vystavení v Monte Carlu představí filatelista Ludvík Pytlíček československé rarity 50/50 (známo 13-15 ks), čtyř a deseti korunové žilkované známky, proslulou Magyar postu, meziarší Nitra a rarity Bavorska, Pruska, Rakouska a pošty Thurn und Taxis. Stánek Filatelie Pytlíček, č. 111

Nejkrásnější mince Evropy – Evropská numizmatická asociace vyhlásí na veletrhu výsledky soutěže o nejkrásnější peníze Evropy. Ta má celkem tři kategorie, z nichž se letos bude hodnotit nejkrásnější oběžná mince. V dalších letech přijdou na řadu pamětní mince a bankovky. Celkem 55 emisních zemí celé Evropy bylo rozčleněno do šesti regionů, pro něž se v průběhu roku pořádalo regionální semifinále. Výběr se týkal všech mincí, které jsou v Evropě v oběhu.

Výstavka nerealizovaných odlitků pamětních mincí pro ČNB – garant:
Evropská numizmatická asociace, stánek č. 452A

ANDĚL – POSEL A SBĚRATEL – unikátní výstava na letošním Sběrateli

I když do začátku veletrhu zbývá ještě půl roku, již nyní můžeme pozvat všechny sběratele na unikátní výstavu „ANDĚL – POSEL A SBĚRATEL”, jež bude součástí doprovodného programu. Najdou na ní více než 400 pohlednic a rytin s andělskou tématikou, mezi kterými je řada unikátů, například od Alfonse Muchy, Albrechta Dűrera nebo Václava Hollara. Anděl je nejen boží posel, ale také ochránce a sběratel dobrých skutků. A anděl sám je pak objektem sběratelské vášně těch, které má podle biblického příběhu ochraňovat. Na celém světě se dnes sbírání svatých obrázků věnují statisíce lidí. V Praze existovaly obchody se svatými obrázky již v 16. století, patří proto mezi nejstarší sběratelské obory. Často se jedná o skutečné umělecké skvosty, které vytvořili přední výtvarníci své doby.

Sbírka, se kterou slavila její kurátorka Eva Charvátová-Comperti velké úspěchy již v Itálii, kde dlouhou dobu žila, se v Praze představí vůbec poprvé. K tématice veletrhu Sběratel, v jehož rámci výstava ANDĚL – POSEL A SBĚRATEL proběhne, má velmi blízko, protože pohlednice tvoří jednu z jeho silných součástí.

Jak sbírat anděly – malý průvodce sběratelstvím svatých obrázků

Kurátorka výstavy
Eva Charvátová-Comperti

“Nezapomínejte na pohostinnost,
tak někteří, aniž to tušili,
přijali jako hosty anděly.”

[Židům, 13,2]

Na nepříliš známém sběratelství svatých obrázků lze jako na jediném dokumentovat vývoj grafických a tiskařských technik od ruční malby až po digitální tisk. Pro mnohé pozorovatele bude překvapením zjištění souvislostí mezi výrobou svatých obrázků a vývojem známkové a pohlednicové tvorby. V depozitářích řady muzeí, ale i v soukromých sbírkách se setkáváme se soubory této drobné devoční grafiky. V minulosti bylo tomuto oboru věnováno velmi málo prostoru a pozornosti, přestože se na jejím vzniku, zvláště v období baroka, podílela řada velkých umělců celé Evropy. V Čechách se zejména v 19. století velmi rozšířila jejich produkce. Zde byla vynalezena technika ozdobné mechanické perforace, tzv. krajkový svatý obrázek, pražským vydavatelem Josefem Pachmayerem.

Sbírkou cca 400 exemplářů, vystavenou na veletrhu Sběratel (poprvé v Praze) se nám podařilo vytvořit opravdu mimořádný soubor, který hodně vypovídá o síle a působivosti svatých obrázků, což je pro ně charakteristické a pro pozorovatele odzbrojující.

Představíme několik skutečných rarit, návrhů a zkušebních tisků, řadu grafických listů a díla uznávaných umělců (např. Albrecht Dűrer, Václav Hollar, Jiří Mucha aj.). Jako základní téma vystavených děl spojuje ducha expozice postava Nebeského posla – anděla a sleduje jeho ikonografii průřezem let od roku 1500 až 1940.

Svaté obrázky doprovázely člověka od kolébky do hrobu, byly darovány s určitým záměrem s cílem ochránit obdarovávanou osobu. Množství se jich rozdávalo při prvním svatém přijímání, při biřmování, lidé si je odnášeli na památku jako předmět zosobňující jejich naději z poutních míst. Obrázky se pak ukládaly do modlitebních knížek, tvořily výzdobu interiéru, věšely se nad dětské postýlky, byla jimi polepována víka truhel a dávaly se na poslední cestu do rakve nebožtíkovi. Jedním z mnoha oblíbených námětů byl anděl, to asi proto, aby se člověk necítil být sám. Ostatně nenajdete v Čechách jediný kostel, kde by nebyl alespoň jeden anděl znázorněn některou formou výtvarného umění.

Obrázky se pochopitelně nejprve malovaly ručně v klášteřích společně s iluminací rukopisů, později se tiskly, vystřihovaly, nalepovaly i vyšívaly. Používaly se dostupné a vhodné materiály, jako pergamen, papír, plátno, hedvábí, peří, těsto, sklo, keramika, porcelán, drahé kovy a pod. Zvlášť působivé byly obrázky paličkované nebo krajkové s ručně malovanou miniaturou. Ručně vyráběné svaté obrázky však neuspokojovaly rostoucí poptávku, proto se hledaly cesty k urychlení jejich výroby. Zásluhou rozvoje tiskařských technik jako dřevořez, mědirytina a oceloryt se část výroby přesunula z klášterů do dílen kreslířů a rytců. Vynález litografie umožnil levný a rychlý tisk, dokonce barevný a tak není divu, že v Čechách s bohatou tiskařskou tradicí vzniklo jakési centrum velkovýroby svatých obrázků, které nemělo od konce 18. století do šedesátých let 19. století ve světě konkurenci.

Na všeobecném zániku výroby svatých obrázků se podílela nově zavedená pošta. Móda konce 19. století posílání pohlednic se dá dnes srovnávat jen s novodobými sms prostřednictvím mobilních telefonů. I poutníci posílali raději pohlednice. Ty se tiskly ve stejných tiskárnách a z počátku měly i stejné motivy, takže tradiční svaté obrázky ustoupily do pozadí. Svaté obrázky jsou vlastně “prarodiči” pohlednic a dokonce i poštovních známek, když vezmeme v úvahu, že nejeden tvůrce náboženských motivů pro tiskárny svatých obrázků pracoval i ve známkové tvorbě, jako například autor první novinové známky na světě “Hlava Merkura” Josef Axman z Brna.

Eva Charvátová-Comperti
[email protected]

Další články Sběratel 2012