Sběratel.info

Největší sběratelský veletrh ve střední
a východní Evropě

6.- 7. září 2024 (pá-so), Výstaviště PVA EXPO PRAHA, otevírací doba: pátek 10 – 18 | sobota 10 – 16
Pro obchodníky již ve čtvrtek (7.9.) od 16 do 19 h a v pátek (8.9.) od 9 h

Nová Gábrišovka a reprinty československých bankovek

PRODEJ BANKOVEK BYL UKONČEN

V posledních několika letech výrazně stoupá zájem o staré československé bankovky. Díky tomu se stávají trhákem každé aukce a vlivem poptávky stoupají jejich ceny do téměř astronomických výšek. Není divu, těch opravdu kvalitních ve špičkové kvalitě je velmi málo a tak pro běžného sběratele začíná být velmi složité doplnit si do sbírky pěkný exemplář za přijatelnou cenu.

Ony staré československé bankovky mají nejen hodnotu jako kvalitní investice, ale mají i svojí hodnotu umělecko-historickou a především se stávají ikonickými, jako třeba Muchova zelená stokoruna, jejíž barva až na malé výjimky existuje u tohoto nominálu dodnes.

Muzeum cenných papírů již od roku 2020 vydává vysoce kvalitní novotisky tj. reprinty původních bankovek a státovek jako pamětní tisky – facsimile. V letošním roce k nim přibudou další dvě, resp. tři nové, z nichž ta první je právě nyní nabízena ve své premiéře v rámci exkluzivní nabídky pro Klan sběratelů.BANKOVKA PREZIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY JUDr. EMIL HÁCHA – 150. VÝROČÍ JEHO NAROZENÍ

Série AA, CB, CD (*série EH pouze v infocentru Trhové Sviny)

Cena: 280,- Kč / ks

Komplet (všechny série vč. série EH)!

Cena: 1.250,- Kč

Na 12. července připadá 150. výročí narození třetího československého prezidenta Emila Háchy.

Muzeum cenných papírů, nadační fond k této příležitosti připravil pamětní sběratelskou bankovku s jeho podobiznou.

Bankovka o rozměru 156×75 mm je tištěna kombinovanou technikou ofsetu a tisku z výšky. Celkem je osmibarevná, ovšem díky speciální tiskové technologii užívané při tisku cenin je na ní deset různých barevných odstínů. Byla vytištěna v tiskárně cenin a obsahuje celkem 15 různých ochranných prvků.

Autorem bankovky je Matej Gábriš a bankovka byla vytvořena už v roce 2020. Až nyní jde poprvé do oběhu.

 Na lícové straně je jako hlavní motiv podobizna Emila Háchy doplněná o Matyášovu bránu na Pražském hradě a právnický symbol paragrafu, doplněného lipovou ratolestí. Rovněž je zde faksimile Háchova podpisu.

Na rubové straně je hlavním motivem zámek Lány, doplněný prezidentskou standartou. Celá bankovka je smyšlena jako bankovka československá, neboť Emil Hácha byl třetím československým prezidentem.

 Celkově bylo vytištěno 1.600 kusů rozdělených do čtyřech sérií:

série AA, číselná řada 000001-000400

série CB, číselná řada 000001-000400

série CD, číselná řada 000001-000400 

série EH, číselná řada 000001-000400 

Série byly zvoleny záměrně a to AA jako nejoblíbenější sběratelská série. Sérii CB je zvolena s ohledem na Háchovo rodiště,  Jihočeský kraj, okres České Budějovice. Série CD značí jeho roli diplomatickou a série EH je jednoznačně odkazující na jeho osobní monogram.

*Pro rodiště Emila Háchy, město Trhové Sviny, resp. zdejší Kulturní a informační centrum byla do výhradního prodeje svěřena série EH.

Kontakt:
Kulturní a informační centrum Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 40, 374  01 Trhové Sviny, telefon: 386 301 488, e-mail: [email protected]

Všechny ostatní série má ve svém exkluzivním výhradním prodeji Klan Sběratelů. Ten také obdržel zcela výjimečně z uvedených kusů a sérií pouze 50 párových sad, tedy ze všech čtyřech sérií se shodným pořadovým číslem.

BANKOVKA PREZIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY JUDr. EMIL HÁCHA – LÍC
BANKOVKA PREZIDENT ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY JUDr. EMIL HÁCHA – RUB


REPRINT 50 KČ STÁTOVKY 1919

Série 0001, 0019, 1919

Cena: 999,- Kč / ks

Jde o státovku 50 Kč I. emise z roku 1919, kterou knihtiskem vytiskla pražská tiskárna A. Haaseho. Ta neměla do té doby s tiskem bankovek zkušenosti a tak vznikla sice velice pěkná, ale technicky problémová bankovka. Vodoznak nebyl příliš výrazný, vznikaly odchylky při řezání papíru, takže jsou různé rozměry, ale především vlivem obrovského několika milionového nákladu nebyla dodržena stejná barevnost. Díky tomu tak existují exempláře odlišných odstínů od žluté po tmavě okrovou. Také soutisk nebyl vždy dokonalý a tak v roce 1923 byla vydána nová padesátikoruna a platnost této byla 31. prosince 1924 ukončena. Snad o to víc je tato bankovka vzácnější a právem patří mezi ty ikonické. Na první pohled je graficky jednoduchá, přesto jde o sedmibarevný tisk, který je dodnes velice působivý.

MCP vydalo tuto bankovku ve třech sériích, každá v nákladu 600 ks. Bankovka byla vytištěna tiskárnou cenin soudobý ceninový papír s vodoznakem v podobě stylizovaného větrníku (Windmill) kombinovanou technikou ofsetu s digitálního tisku (číslování). Pro odlišení pochopitelně nesou reprinty signaturu s vročením 2022 a na rubové straně je navíc tisk UV barvou s označením facsimile.

REPRINT 50 Kč státovky 1919- LÍC
REPRINT 50 Kč státovky 1919 – RUB


REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919

Série A

Cena: 1.200,- Kč

Série B, C, D, E

Cena: 1.400,- Kč / ks

Série A (Folder – americký papír)

Cena: 2.650,- Kč

Kompletní sada (série A, B, C, D, E + Folder série A americký papír)

Cena: 10.000,- Kč

Loni v září na podzimní veletrh Sběratel připravilo MCP reprint státovky 1 000 Kč I. emise z roku 1919, kterou vytiskla americká tiskárna American Bank Note Company. Byla to první z řady státovek tištěných v USA a byla navržena ateliérem tiskárny. Autorem návrhu je Robert Savage. Státovka platila až do roku 1937.

Původní bankovka byla tištěna kombinovanou technikou vícenásobné litografie, knihtisku a ocelotisku. Novotisk byl vytvořen kombinovanou technikou ofsetu, knihtisku a digitálního tisku (číslování). Jednotlivé série jsou tištěny ze štočku knihtiskem, tak jako na originálních bankovkách. Přestože není použit ocelotisk, podařila se skvělá reprodukce plně srovnatelná s originálem. Zejména když část nákladu byla tištěna dokonce na původní americký papír s konfetami. Zbylá část nákladu byla tištěna na soudobý ceninový papír s vodoznakem Windmill a tisku se ujala opět tiskárna cenin. Celkově bylo vytištěno pět sérií na vodoznakový papír a jedna série na americký papír s konfetami, ta jediná se prodává ve speciálně vytvořeném folderu.

REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919 – LÍC
REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919 – RUB
REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919 – SÉRIE A – FOLDER, AMERICKÝ PAPÍR


REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919 – PERFORACE “SPECIMEN”

Série A, B, C, D, E

Cena: 900,- Kč / ks

Při tisku vždy vznikne určitý nadbytek archů pro případ náhrad za nepodařené kusy, který se však po tisku vždy skartuje. I proto vyrábíme bankovky výhradně v tiskárně cenin, aby byl plně garantován počet vyrobených kusů. Při tisku 1 000 Kč státovky se podařilo zachovat část archů a protože celkový tisk byl složen z neuvěřitelných 15 barevných odstínů, bylo výjimečně rozhodnuto o využití těchto archů než je nechat bezúčelně zničit. Proto byly do očíslovány odlišnou číselnou řadu s klesajícími čísly od 09876… a odvezeny do slovenské tiskárny cenin Kasico, kde byly označeny perforací SPECIMEN. Více tak evokují reálnou číslovanou bankovku s perforací, kterou kdysi prováděla Státní banka československá pro přeznačení bankovek pro sběratele. Byl však vydán jen zbytek archů v celkovém počtu pouze 700 ks rozdělených do všech pěti sérií. Část bankovek se při perforaci poškodila a tak byly vyřazeny. Proto také není jejich náklad stejný.

Náklad perforovaných bankovek byl poprvé představen na jarním veletrhu Sběratel 2022.

REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919 – LÍC S PERFORACÍ
REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919 – RUB S PERFORACÍ
REPRINT 1 000 KČ STÁTOVKY 1919 – PERFORACE “SPECIMEN” DETAIL


REPRINT 100 KČ STÁTOVKY 1920

Série A, B, C

Cena: 750,- Kč / ks

Prvním reprintem, který MCP kdy vytvořilo, byla státovka 100 Kč II. emise z roku 1920, kterou vytvořil Alfons Mucha ve spolupráci s Robertem Savagem z ateliéru tiskárny American Bank Note Company, která státovky původně tiskla. V rámci novotisků byly připraveny série A, B, C a G a také pamětní listy, ze kterých se však později vytvořily nátisky a anuláty označené perforací SPECIMEN. Původně bylo připraveno 1 900 kusů a většina nákladu je již po oněch dvou letech vyprodána, přesto k doplnění celkové nabídky reprintů bylo to málo, co zbylo připraveno do prodeje

REPRINT 100 KČ STÁTOVKY 1920 – LÍC
REPRINT 100 KČ STÁTOVKY 1920 – RUB


SÉRIE A – BAREVNÁ 000000 PERFORACE “SPECIMEN”

Cena: 750,- Kč

SÉRIE A – BAREVNÁ 000000 PERFORACE “SPECIMEN” – LÍC
SÉRIE A – BAREVNÁ 000000 PERFORACE “SPECIMEN” – RUB
SÉRIE A – BAREVNÁ 000000 PERFORACE “SPECIMEN” – DETAIL


BEZ SÉRIE – ZELENÁ PERFORACE “SPECIMEN”

Cena: 250,- Kč

BEZ SÉRIE – ZELENÁ PERFORACE “SPECIMEN” – LÍC
BEZ SÉRIE – ZELENÁ PERFORACE “SPECIMEN” – RUB
BEZ SÉRIE – ZELENÁ PERFORACE “SPECIMEN” – DETAIL