Sběratel.info

Největší sběratelský veletrh ve střední
a východní Evropě

6.- 7. září 2024 (pá-so), Výstaviště PVA EXPO PRAHA

Otevírací doba: pátek 10 – 18 | sobota 10 – 16
Pro obchodníky již ve čtvrtek (5.9.) od 16 do 19 h a v pátek (6.9.) od 9 h

První československá poštovní známka přestala platit před 100 lety. Získejte pamětní sběratelské rarity s reprodukcí originálu ze sbírek Poštovního muzea!

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČLENY KLANU SBĚRATELŮ

Sto let od ukončení prodeje první československé známky s motivem Hradčan od Alfonse Muchy připomíná pamětní přítiskový list a další sběratelské memorabilie. Členové Klanu sběratelů je mají možnost získat dříve než ostatní

Letos v dubnu tomu bylo právě sto let, kdy byl ukončen prodej vůbec první československé poštovní známky. Jednalo se o první návrh slavných „Hradčan“ malíře Alfonse Muchy, který po revolučních událostech října 1918 zamířil do tisku.

Spolek pro umění a sběratelství připomíná výročí sběratelským přítiskovým známkovým devítiblokem, který kombinuje přítiskovou známku České pošty s motivem Muchových Hradčan a současnou fotografii známého panoramatu.

Jedná se o část vlastní poštovní známky, která byla vydána k Expu konanému u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018.

Spolek chtěl původně na přítisk použít reprodukci celé vlastní známky (s naznačením oražení razítkem), ale ani s tímto „znehodnocením“ Česká pošta její použití nedovolila.

I přítiskový kupon je totiž tištěn na speciální papír používaný pro výrobu poštovních známek a panovala tak obava, že by mohlo dojít k záměně kuponu za skutečnou poštovní známku, nebo dokonce k jejímu zneužití v běžném poštovním provozu.

Původní nápis ČESKÁ REPUBLIKA a písmeno A, jež označovalo nominále vlastní známky, tak nahradil text HRADČANY – 100 LET.

Přítiskový známkový list byl vytištěn v omezeném počtu 200 kusů v tiskárně poštovních známek Hradištko a nese tedy označení V.

Emisi přítiskového devítibloku provází řada sběratelských merkantilí.

Pamětní list s reprodukcí první československé poštovní známky ze sbírek Poštovního muzea je emitován v nákladu 100 kusů a je signován předsedou Spolku pro umění a sběratelství Jindřich Jiráskem. Nese přítiskovou známku s oběma kupony a je oražen příležitostným kašetem.

Hlavním motivem prvního ze dvou pamětních tisků je pak původní podoba vlastní poštovní známky vydané Expu výstavy PRAGA 2018.

Motivem druhého pamětního tisku je reprodukce první poštovní známky Alfonse Muchy, jež přestala platit právě v roce 1921. Spolku pro umění a sběratelství ji laskavě ze svých sbírek zapůjčilo Poštovní muzeum v Praze.

Stejné motivy nesou i samostatné pohlednice a z nich vytvořené Cartes Maximum. Poštovní známka na obou Cartes Maximum je oražena symbolicky denním razítkem oddělení známkové tvorby České pošty s datem 30. 4. 2021. Tedy se stejným datem, kdy byl před sto lety ukončen prodej první československé poštovní známky.

V nabídce jsou také tři pamětní obálky, jež připomínají autora první československé známky Alfonse Muchu a jsou vylepeny přítiskovou známkou s kuponem. Známka je oražena denním razítkem známkové tvorby České pošty s datem 30. dubna 2021 a příležitostným kašetem, jež odkazuje k výročí.

Pro členy Klanu sběratelů bude k dispozici také v pořadí již druhá Sběratelská karta s kuponem České pošty a logem Spolku pro umění a sběratelství.

Do prodeje jde rovněž pět specimenů přítiskového listu.

Spolek pro umění a sběratelství má k filatelii velmi blízko – vedle emise vlastních poštovních známek je také organizátorem „Síně slávy české poštovní známky“, kam na podzimním veletrhu Sběratel uvádí osobnosti, jež se zasloužili o rozvoj české známkové tvorby. Na akci se podílí také Poštovní muzeum, oddělení známkové tvorby České pošty, časopis Filatelie a tiskárna Hradištko. V roce 2020 Spolek rovněž spoluorganizoval 2. mezinárodní česko – německou výstavu prvního stupně v Praze PRAGA PICCOLA.

Spolek pro umění a sběratelství svěřil celou emisi do exklusivního prodeje Klanu sběratelů, který jej tak může přednostně nabídnout svým členům.


NABÍDKAPŘÍTISKOVÝ ZNÁMKOVÝ LIST

Cena: 600,-

Sběratelský přítiskový známkový list se dvěma kupony, jenž připomíná 100 let od ukončení prodeje vůbec první československé poštovní známky s vyobrazením Muchových Hradčan. První kupon nese textovou informaci, druhý je částí vlastní poštovní známky vydané k Expu konanému u příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018. List nese označení V, což znamená, že byl vytištěn v tiskárně poštovních známek Hradištko a to v počtu 200 kusů.


PAMĚTNÍ LIST S PODPISEM

Cena: 300,-

Formát: A4

Číslovaný pamětní list emitovaný v počtu 100 kusů s přítiskovou známkou s motivem Muchových Hradčan a oběma kupony. List je podepsán předsedou Spolku pro umění a sběratelství Jindřich Jiráskem. a oražen příležitostným kašetem. Poštovní známka je oražena symbolicky denním razítkem oddělení známkové tvorby České pošty s datem 30. 4. 2021. Tedy se stejným datem, kdy byl před sto lety ukončen prodej první československé poštovní známky.


CERTIFIKÁT AUTENTICITY STVRZUJÍ PRAVOST PODPISU NA PAMĚTNÍM LISTU

Cena: 100,-

Formát: A5


PAMĚTNÍ TISK – REPRODUKCE POŠTOVNÍ ZNÁMKY „HRADČANY“ – ALFONS MUCHA

Cena: 150,-

Formát: A5

Pamětní tisk s vyobrazením první poštovní známky od Alfonse Muchy, jejíž reprodukci zapůjčilo Spolku pro účely této emise Poštovní muzeum v Praze s přítiskovou známkou a kuponem. Ten je oražen příležitostným kašetem.


PAMĚTNÍ TISK – REPRODUKCE POŠTOVNÍ ZNÁMKY „HRADČANY“ – EXPO SVĚTOVÉ VÝSTAVY PRAGA 2018

Cena: 150,-

Formát: A5

Pamětní tisk s vyobrazením vlastní poštovní známky s motivem Hradčan vydané k Expu Světové výstavy PRAGA 2018 s přítiskovou známkou a kuponem. Ten je oražen příležitostným kašetem.


CARTES MAXIMUM – PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ POŠTOVNÍ ZNÁMKY HRADČANY – ALFONS MUCHA

Cena: 100,-

Formát: A6

Cartes Maximum s motivem první poštovní známky od Alfonse Muchy, jejíž reprodukci zapůjčilo Spolku pro účely této emise Poštovní muzeum v Praze s přítiskovou známkou a kuponem. Poštovní známka je oražena symbolicky denním razítkem oddělení známkové tvorby České pošty s datem 30. 4. 2021. Tedy se stejným datem, kdy byl před sto lety ukončen prodej první československé poštovní známky.


CARTES MAXIMUM – REPRODUKCE POŠTOVNÍ ZNÁMKY „HRADČANY“ – EXPO SVĚTOVÉ VÝSTAVY PRAGA 2018

Cena: 100,-

Formát: A6

Cartes Maximum s motivem vlastní poštovní známky s motivem Hradčan vydané k Expu Světové výstavy PRAGA 2018 s přítiskovou známkou a kuponem. Poštovní známka je oražena symbolicky denním razítkem oddělení známkové tvorby České pošty s datem 30. 4. 2021. Tedy se stejným datem, kdy byl před sto lety ukončen prodej první československé poštovní známky.


ČISTÁ POHLEDNICE – REPRODUKCE POŠTOVNÍ ZNÁMKY „HRADČANY“ – ALFONS MUCHA

Cena: 15,-


ČISTÁ POHLEDNICE – REPRODUKCE POŠTOVNÍ ZNÁMKY „HRADČANY“ – EXPO SVĚTOVÉ VÝSTAVY PRAGA 2018

Cena: 15,-


SBĚRATELSKÁ KARTA KLANU SBĚRATELŮ Č. 2/2021

+ zdarma obálka na sběratelskou kartu

Cena: 500,-

Formát: A6

V pořadí již druhá Sběratelská karta určená pouze pro členy Klanu sběratelů s kuponem České pošty a logem Spolku pro umění a sběratelství. Předtištěná reprodukce poštovní známky „Hradčany“ – Expo Světové výstavy PRAGA 2018 je oražena příležitostným kašetem. Přítisková poštovní známka „Mucha“ pak denním razítkem oddělení známkové tvorby České pošty s datem 30. 4. 2021. Tedy se stejným datem, kdy byl před sto lety ukončen prodej první československé poštovní známky.


PAMĚTNÍ OBÁLKA NA PŘÍTISKOVÝ ZNÁMKOVÝ LIST

Cena: 50,-

Formát: C5

Obálka vytvořená speciálně na list přítiskových známek vydaných u příležitosti stého výročí od ukončení prodeje vůbec první československé poštovní známky s vyobrazením Muchových Hradčan.


PAMĚTNÍ OBÁLKA NA PAMĚTNÍ TISK – POŠTOVNÍ ZNÁMKA „HRADČANY“ – ALFONS MUCHA

Cena: 50,-

Formát: C5


PAMĚTNÍ OBÁLKA NA PAMĚTNÍ TISK – POŠTOVNÍ ZNÁMKA „HRADČANY“ – EXPO SVĚTOVÉ VÝSTAVY PRAGA 2018

Cena: 50,-

Formát: C5


PAMĚTNÍ OBÁLKA NA CARTES MAXIMUM – POŠTOVNÍ ZNÁMKA „HRADČANY“ – ALFONS MUCHA

Cena: 50,-

Formát: C6


PAMĚTNÍ OBÁLKA NA CARTES MAXIMUM – POŠTOVNÍ ZNÁMKA „HRADČANY“ – EXPO SVĚTOVÉ VÝSTAVY PRAGA 2018

Cena: 50,-

Formát: C6


SPECIMEN PŘÍTISKOVÉHO ZNÁMKOVÉHO LISTU

Cena: 2.500,-

Specimen byl vyroben v počtu deseti kusů, z toho dva jdou do archivu vydavatele – Spolku pro umění a sběratelství


PAMĚTNÍ DOPISY S MUCHOVSKÝM MOTIVEM A ORIGINÁLEM PŘÍTISKOVÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY – “Alfons Mucha – Hradčany”

Cena: 80,- / motiv

Formát: DL

Tři dopisy připomínající autora první československé známky Alfonse Muchu s originálem přítiskové známky. Známka je oražena denním razítkem známkové tvorby České pošty s datem 30. dubna 2021 a příležitostným kašetem, jež odkazuje k výročí.

Dopis – Mucha I.

Dopis – Mucha II.

Dopis – Mucha III.