SBĚRATEL | Doporučujeme
OCEŇOVÁNÍ SBÍREK PRÁVNICKÉ RADY JAK ZAČÍT SBÍRAT

Doporučujeme

jihlava

Na 170 zajímavých cizokrajných exponátů ze svých sbírek představuje do konce ledna jihlavské Muzeum Vysočiny na výstavě s názvem Z dálek do muzea. Suvenýry pocházejí převážně z dobrodružných cest v 19. století, pocházejí z Číny, Japonska či Malajsie, téměř dvě třetiny jsou ze Šalamounových ostrovů. Sbírkové předměty opatřené doprovodnými texty ještě nikdy nebyly vystaveny. Většinu z vystavených věcí přivezl v roce 1905 jihlavský rodák Richard Deutsch, který sloužil u rakousko-uherského válečného námořnictva. Nejstarší exponáty z Egypta pocházejí z roku 1897, muzeu je věnoval jeden z jihlavských drožkařů. Je mezi nimi například nejméně 2000 let starý fragment kartonáže, které se pokládaly na mumie, nebo hrobové figurky. Ty se dávaly mrtvému do hrobu a měly za úkol za nebožtíka pracovat, zatímco on odpočívá. Návštěvníci uvidí také ozdoby, zbraně a další předměty používané domorodci ze Šalamounových ostrovů. Více na http://muzeum.ji.cz.

ČTK, foto: Muzeum Vysočiny