VELETRHY SBĚRATEL

VSTUPTE

SBERATEL
FAIRS

ENTER

MESSEN
SBERATEL

BETRETEN

Zámek Duchcov vystavuje repliku ztracené sochy sv. Jana Nepomuckého z Flájí

Sberatel.info

6. března, 2016

Na zámku Duchcov je od letošního září vystavena replika nedávno vytvořené sochy sv. Jana Nepomuckého z Flájí. Jejím autorem je akademický sochař Bořivoj Rak, který již v minulosti restauroval sochařská díla v duchcovském zámeckém areálu. Zámek se tímto připojil k připomínce zaniklé krušnohorské obce Fláje.

To, že novodobé dílo, určené původně pro horskou ves, je vystavováno právě v historické expozici zámku Duchcov, není nijak náhodné. Fláje jako jedno z nejstarších osídlení české části Krušných hor patřily po staletí pod duchcovskou správu.

Socha sv. Jana Nepomuckého stávala původně v centru obce, která musela v šedesátých letech minulého století ustoupit stavbě vodního díla pro zásobování Mostecka a Teplicka kvalitní pitnou vodou. Situována byla na soklu v blízkosti původního umístění dřevěného kostela, který byl pro svou unikátnost přesunut do Českého Jiřetína. Po roce 1945 se však socha ztratila. Donedávna chátrající sokl zdobený reliéfem sv. Antonína Paduánského v blízkosti základů dřevěného kostela tak zůstal na břehu flájské přehrady jedním z posledních svědků života v dřívější středověké horské vsi.

Prostřednictvím iniciativy Českojiřetínského spolku se po sedmdesáti letech socha znovu vrátila do Flájí. Obnovy sochy se ujal akademický sochař z Mostu Bořivoj Rak (1932). Osazena a slavnostně vysvěcena byla letos v květnu v rámci „Roku moldavské dráhy“, a to v předvečer hlavních oslav jubilea této technické památky, kterou před 130 lety zprovoznila společnost Pražsko-Duchcovské dráhy. Oslavy unikátní horské železnice připadly shodou okolností na svátek sv. Jana Nepomuckého, jemuž je obnovená socha věnována.

„Odhalení sochy se za hudebního doprovodu teplické konzervatoře zúčastnila asi stovka lidí složená mimo jiné ze studentů litvínovského gymnázia a flájských rodáků. Akce spojená s přednáškou v dubském Domě porcelánu s modrou krví měla připomenout historii dráhy, která kvůli vypuknutí první světové války v roce 1914 a pozdějšímu sledu událostí nebyla prodloužena do dalších horských obcí Duchcovska, jak o to tehdejší obyvatelé v zájmu rozvoje svých obcí usilovali, o čemž svědčí články z dobového tisku,” uvedl Petr Fišer z  Českojiřetínského spolku.

VELETRHY SBĚRATEL

VSTUPTE

SBERATEL
FAIRS

ENTER

MESSEN
SBERATEL

BETRETEN

Sběratelské aukce

  • Bohužel, žádné aukce pro obor numismatika nebyly nalezeny.

VYHLEDAT DALŠÍ AUKCE

Sběratelské akce

Tipy pro sběratele

VYHLEDAT DALŠÍ TIPY

Štítky